Privacyschending

Algemeen

Als beheerder van deze website en als bedrijf komen wij in contact met uw persoonlijke gegevens. Dit zijn alle gegevens die iets over u zeggen en waarmee u kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid leggen wij u graag uit hoe, met welk doel en op welke rechtsgrondslag wij uw gegevens verwerken.

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website en in ons bedrijf:

Dr Ansay AU-Schein GmbH, Hartungstr. 14, 20146 Hamburg.

e-mail: [email protected]

 

Algemene informatie

SSL- of TLS-codering

Wanneer u uw gegevens invoert op websites, online bestellingen plaatst of e-mails verstuurt via het internet, moet u er altijd op voorbereid zijn dat onbevoegde derden toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Er bestaat geen volledige bescherming tegen dergelijke toegang. We doen er echter alles aan om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen en veiligheidslekken zo veel mogelijk te dichten.

Een belangrijk beschermingsmechanisme is de SSL- of TLS-codering van onze website, die ervoor zorgt dat gegevens die u naar ons verzendt niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt de versleuteling herkennen aan het hangslotpictogram voor het internetadres dat u in uw browser invoert en aan het feit dat ons internetadres begint met https:// en niet met http://.

Versleutelde betalingstransacties

Betalingsgegevens, zoals rekening- of creditcardnummers, zijn bijzonder gevoelig. Daarom worden betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Op sommige plaatsen in dit privacybeleid informeren wij u over hoe lang wij of de bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, uw gegevens bewaren. Als dergelijke informatie niet wordt verstrekt, bewaren wij uw gegevens totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is, u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking of u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt.

In het geval van bezwaar of intrekking kunnen we echter doorgaan met het verwerken van uw gegevens als aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

We hebben dwingende legitieme redenen om de gegevensverwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (alleen als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking; als het bezwaar tegen direct marketing is, kunnen we geen legitieme redenen opgeven).

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims (niet van toepassing als uw bezwaar betrekking heeft op direct marketing).

We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren.

In dit geval verwijderen we uw gegevens zodra de vereiste(n) niet langer van toepassing zijn of ophouden van toepassing te zijn.

Gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website gebruiken we ook tools van bedrijven die je gegevens naar de VS overdragen en daar opslaan en indien nodig verwerken. Dit is vooral belangrijk voor jou omdat je gegevens in de VS niet dezelfde bescherming genieten als binnen de EU, waar de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing is. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het is daarom mogelijk dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf:

PRIVE Datenschutz GmbH
Reinhardtstr. 7
10117 Berlijn

Telefoon: 030 / 887 27 609
E-mail: [email protected]

Uw rechten
Bezwaar tegen gegevensverwerking

ALS U IN DIT PRIVACYBELEID LEEST DAT WIJ GERECHTVAARDIGDE BELANGEN HEBBEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN DIT DAAROM BASEREN OP ART. 6 ABS. 1 ZIN 1 LIT. F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OP GROND VAN ART. 21 GDPR, HEEFT U HET RECHT OM HIER BEZWAAR TEGEN TE MAKEN. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN BOVENGENOEMDE BEPALING. VOORWAARDE IS DAT U REDENEN OPGEEFT VOOR HET BEZWAAR DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE. ER IS GEEN RECHTVAARDIGING VEREIST ALS HET BEZWAAR IS GERICHT TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME.

HET GEVOLG VAN HET BEZWAAR IS DAT WE UW GEGEVENS NIET LANGER MOGEN VERWERKEN. DIT IS ALLEEN NIET VAN TOEPASSING ALS EEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING IS:

●  WE KUNNEN DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN.   

       DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN.

DIE AUSNAHMEN GELTEN NICHT, WENN SICH IHR WIDERSPRUCH GEGEN DIREKTWERBUNG RICHTET ODER GEGEN EIN PROFILING, DAS MIT DIESER IN VERBINDUNG STEHT.

Verdere rechten
Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming. Je geeft deze toestemming bijvoorbeeld door het betreffende vakje op online formulieren aan te vinken voordat je het formulier verstuurt of door bepaalde cookies toe te staan wanneer je onze website bezoekt. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken (art. 7 lid 3 GDPR). Wij mogen uw gegevens dan niet langer verwerken vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt. De enige uitzondering: We zijn wettelijk verplicht om de gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Dergelijke bewaartermijnen bestaan met name in het belasting- en handelsrecht.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat wij de General Data Protection Regulation (GDPR) schenden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR. U kunt contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen bestaat naast administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract moeten aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat als u daarom verzoekt. We kunnen de gegevens alleen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen als dit technisch mogelijk is.

Recht op toegang tot gegevens, wissen en rectificatie

In overeenstemming met Art. 15 GDPR heb je het recht om kosteloos informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens we over jou hebben opgeslagen, waar de gegevens vandaan komen, aan wie we de gegevens doorgeven en voor welk doel ze zijn opgeslagen. Als de gegevens onjuist zijn, hebt u recht op rectificatie (Art. 16 GDPR); onder de voorwaarden van Art. 17 GDPR kunt u ons verzoeken de gegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met Art. 18 GDPR. De gegevens mogen dan – afgezien van opslag – alleen als volgt worden verwerkt:

    met uw toestemming

       zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

       zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person

       aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates

Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:

       Sie haben die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestritten und wir benötigen Zeit, um dies zu überprüfen. Hier besteht das Recht für die Dauer der Prüfung.

       Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zu Unrecht oder war in der Vergangenheit unrechtmäßig. Hier besteht das Recht alternativ zur Löschung der Daten.

       Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, Sie benötigen sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen. Hier besteht das Recht alternativ zur Löschung der Daten.

       Sie haben Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt und nun müssen Ihre und unsere Interessen gegeneinander abgewogen werden. Hier besteht das Recht, solange das Ergebnis der Abwägung noch nicht feststeht.

Hosting en CDN (Content Delivery Networks)
Externe hosting

Onze website wordt gehost op een server van de volgende internet service provider (hoster):

Hetzner Online GmbH
Industriestraat 25
91710 Gunzenhausen

Is er een orderverwerkingscontract afgesloten met de hoster?
Ja

Hoe verwerken we uw gegevens?

De host slaat alle gegevens van onze website op. Dit omvat ook alle persoonlijke gegevens die automatisch of via uw input worden verzameld. Dit kunnen met name zijn Uw IP-adres, bezochte pagina’s, namen, contactgegevens en aanvragen evenals meta- en communicatiegegevens. Hetzner Online GmbH houdt zich bij de verwerking van gegevens aan onze instructies en verwerkt de gegevens alleen voor zover dat nodig is om zijn verplichtingen tegenover ons na te komen.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Cloudflare

Wat is Cloudflare?
Content Delivery Network (CDN) met DNS (Domain Name System)

Wie verwerkt uw gegevens?
Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS

Waar kunt u meer informatie vinden over gegevensbescherming bij Cloudflare?

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS? Op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (cf. https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf)

Hoe verwerken we uw gegevens?

Voor onze website maken we gebruik van de diensten van Cloudflare. Het wereldwijde content delivery network zorgt ervoor dat alle content die we online beschikbaar maken u snel bereikt, zelfs wanneer grote hoeveelheden gegevens over lange afstanden moeten worden verplaatst. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat Cloudflare, met al haar technische mogelijkheden en servers over de hele wereld, tussen onze website en uw browser wordt geplaatst, het verkeer analyseert en schadelijke gegevens eruit filtert voordat deze onze server bereiken. Cloudflare komt ook in contact met persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld. Het bedrijf kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen. De gegevensverwerking door Cloudflare heeft altijd als enig doel om snel dataverkeer mogelijk te maken.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

We hebben er een legitiem belang bij om bezoekers van onze website een zo snel en efficiënt mogelijk online aanbod te bieden. De gegevensverwerking wordt daarom uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Gegevensverzameling op deze website
Gebruik van cookies

Onze website plaatst cookies op uw apparaat. Dit zijn kleine tekstbestanden die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk om de website te laten functioneren (noodzakelijke cookies). Andere zijn nodig om bepaalde acties of functies op de site te kunnen uitvoeren (functionele cookies). Zonder cookies zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de voordelen van een winkelmandje in een online winkel. Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertentiemaatregelen te optimaliseren. Als we op onze website diensten van derden gebruiken, bijvoorbeeld om betalingstransacties te verwerken, kunnen deze bedrijven ook cookies op uw apparaat achterlaten wanneer u de website bezoekt (zogenaamde cookies van derden).

Hoe verwerken we uw gegevens?

Sessiecookies worden alleen voor de duur van een sessie op uw apparaat opgeslagen. Zodra u de browser sluit, verdwijnen ze automatisch. Permanente cookies blijven daarentegen op uw apparaat staan als u ze niet zelf verwijdert. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uw gebruikersgedrag permanent wordt geanalyseerd. U kunt via de instellingen van uw browser beïnvloeden hoe deze met cookies omgaat:

       Wollen Sie informiert werden, wenn Cookies gesetzt werden?

       Wollen Sie Cookies generell oder für bestimmte Fälle ausschließen?

       Wollen Sie, dass Cookies beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht werden?

Als u cookies deactiveert of niet toestaat, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn.

Als we cookies van andere bedrijven of voor analysedoeleinden gebruiken, zullen we u daarover informeren in dit privacybeleid. Wij vragen u ook om uw toestemming hiervoor wanneer u onze website bezoekt.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

We hebben er een legitiem belang bij dat onze online diensten zonder technische problemen door bezoekers kunnen worden gebruikt en dat alle gewenste functies voor hen beschikbaar zijn. Het opslaan van noodzakelijke en functionele cookies op uw apparaat is daarom gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. We gebruiken alle andere cookies op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, op voorwaarde dat je ons hiervoor toestemming geeft. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Als u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van noodzakelijke en functionele cookies toen uw toestemming werd gevraagd, worden deze cookies ook uitsluitend op basis van uw toestemming opgeslagen.

 

Server logbestanden

Serverlogbestanden registreren alle aanvragen en toegang tot onze website en registreren foutmeldingen. Ze bevatten ook persoonlijke gegevens, met name uw IP-adres. Dit wordt echter na korte tijd door de provider geanonimiseerd, zodat we de gegevens niet aan u persoonlijk kunnen toewijzen. De gegevens worden automatisch van uw browser naar onze provider verzonden.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Onze provider slaat de logbestanden van de server op om de activiteiten op onze website te kunnen volgen en om fouten op te sporen. De bestanden bevatten de volgende gegevens:

       Browsertyp und -version

       verwendetes Betriebssystem

       Referrer-URL

       Hostname des zugreifenden Rechners

       Uhrzeit der Serveranfrage

       IP-Adresse (ggf. anonymisiert)

We voegen deze gegevens niet samen met andere gegevens, maar gebruiken ze alleen voor statistische analyse en om onze website te verbeteren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

We hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website soepel draait. Het is ook in ons legitieme belang om een geanonimiseerd overzicht van de toegang tot onze website te verkrijgen. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Contactformulier

Je kunt ons een bericht sturen via het contactformulier op deze website.

Hoe verwerken we uw gegevens?

We slaan uw bericht en de informatie van het formulier op om uw vraag te kunnen verwerken, inclusief vervolgvragen. Dit geldt ook voor de verstrekte contactgegevens. We geven de gegevens niet door aan andere personen zonder uw toestemming.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij verwijderen uw gegevens zodra een van de volgende punten zich voordoet:

       Ihre Anfrage wurde abschließend bearbeitet.

       Sie fordern uns zur Löschung der Daten auf.

       Sie widerrufen Ihre Einwilligung zur Speicherung.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als uw aanvraag verband houdt met onze contractuele relatie of dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. In alle andere gevallen is het in ons legitieme belang om aan ons gerichte vragen effectief te verwerken. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is daarom Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, is art. 6 par. 1 lit. a) GDPR de rechtsgrondslag. In dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Aanvraag per e-mail, chat of fax

Je kunt ons een bericht sturen per e-mail of fax.

Hoe verwerken we uw gegevens?

We slaan uw bericht en de contactgegevens die u hebt opgegeven of het telefoonnummer dat u hebt doorgegeven op, zodat we uw vraag kunnen verwerken, inclusief eventuele vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door aan anderen zonder uw toestemming.

Wij gebruiken de instant messenger klantenservicetool Crisp.chat, waarmee wij een AV-contract hebben afgesloten.

Uw klantgegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt door Crisp IM SAS, 2 Boulevard de Launay 44100 Nantes FRANCE.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij verwijderen uw gegevens zodra een van de volgende punten zich voordoet:

       Ihre Anfrage wurde abschließend bearbeitet.

       Sie fordern uns zur Löschung der Daten auf.

       Sie widerrufen Ihre Einwilligung zur Speicherung.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als uw aanvraag verband houdt met onze contractuele relatie of dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. In alle andere gevallen is het in ons legitieme belang om aan ons gerichte vragen effectief te verwerken. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is daarom Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, is art. 6 par. 1 lit. a) GDPR de rechtsgrondslag. In dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Communicatie via WhatsApp

Wat is WhatsApp?
Dienst voor instant messaging

Wie verwerkt je gegevens?
WhatsApp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming bij WhatsApp?

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Op welke basis dragen we je gegevens over naar de VS?
WhatsApp houdt zich aan de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (cf.
https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms?lang=de)

Hoe verwerken we uw gegevens?

Voor communicatie met onze klanten en andere personen buiten ons bedrijf gebruiken we de instant messaging-dienst WhatsApp in de versie “WhatsApp Business”.

De communicatie vindt plaats via end-to-endencryptie (peer-to-peer). Hierdoor kunnen WhatsApp of andere derden geen toegang krijgen tot de inhoud van de communicatie. We hebben onze accounts ook zo ingesteld dat er geen automatische synchronisatie is met het adresboek op de gebruikte smartphones. WhatsApp krijgt echter toegang tot de metadata van het communicatieproces (bijv. afzender, ontvanger en tijdstip van de communicatie) en deelt deze gegevens met Facebook, het in de VS gevestigde moederbedrijf, volgens de eigen verklaring.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij verwijderen uw gegevens zodra een van de volgende punten zich voordoet:

       Der Zweck der Datenverarbeitung ist entfallen.

       Sie fordern uns zur Löschung der Daten auf.

       Sie widerrufen Ihre Einwilligung zur Speicherung.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als onze uitwisseling via WhatsApp verband houdt met onze contractuele relatie of dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken we je gegevens op basis van art. 6 par. 1 lit. b) GDPR. In alle andere gevallen is het ons legitieme belang om aan ons gerichte vragen effectief te verwerken en zakelijke contacten met andere personen te onderhouden. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is daarom Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, is art. 6 par. 1 lit. a) GDPR de rechtsgrondslag. In dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Calendly

Wat is Calendly?
Tool voor het maken van afspraken

Wie verwerkt je gegevens?
Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, VS

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Calendly?
Ja

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming bij Calendly?

https://calendly.com/pages/privacy

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de Verenigde Staten?
Calendly houdt zich aan de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie (vgl.
https://calendly.com/pages/dpa)

Hoe verwerken we uw gegevens?

Om een afspraak met ons te maken, kunt u de Calendly-tool op onze website gebruiken. We gebruiken de gegevens voor de planning, uitvoering en, indien nodig, follow-up van de afspraak.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij verwijderen uw gegevens zodra een van de volgende punten zich voordoet:

       Der Zweck der Datenverarbeitung ist entfallen.

       Sie fordern uns zur Löschung der Daten auf.

       Sie widerrufen Ihre Einwilligung zur Speicherung.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

We hebben een gerechtvaardigd belang om afspraken met klanten en andere geïnteresseerden zo gemakkelijk mogelijk te regelen. Gegevensverwerking wordt daarom uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van uw gegevens, is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR de enige rechtsgrondslag. In dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Registratiefunctie

Om bepaalde functies of aanbiedingen op onze website te kunnen gebruiken, moet u zich registreren. Hiervoor moet u uw e-mailadres en eventueel andere persoonlijke gegevens invoeren.

Hoe verwerken we uw gegevens?

We slaan de gegevens die je tijdens de registratie verstrekt op en gebruiken deze om je de functie of aanbieding te bieden waarvoor je je hebt geregistreerd. Als er wijzigingen zijn in het aanbod of de functie, gebruiken we je e-mailadres om je te informeren. We gebruiken je e-mailadres ook om je eventueel verdere contractuele aanbiedingen te doen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We verwijderen je gegevens zodra een van de volgende punten zich voordoet:

       Der Zweck der Datenverarbeitung ist entfallen.

       Sie fordern uns zur Löschung der Daten auf.

       Sie widerrufen Ihre Einwilligung zur Speicherung.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op en gebruiken deze om de gebruikersrelatie die tijdens de registratie tot stand is gekomen uit te voeren en, indien nodig, om verdere contracten te initiëren. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 lid 1 lit. b) GDPR.

Plugins voor sociale media

Gebruik van plugins voor sociale media
Regelmatig gebruik

We gebruiken plug-ins voor sociale media op onze website. Je kunt deze herkennen aan de logo’s van de sociale netwerken. Dankzij de plugins kun je de inhoud van onze website eenvoudig delen op sociale netwerken. De afzonderlijke plugins die we gebruiken, vind je in de lijst aan het einde van dit gedeelte. Hier vindt u ook de relevante gegevensbeschermingsinformatie voor de netwerken.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Door de ingesloten plug-ins wordt er een verbinding met de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht wanneer u onze website bezoekt. Dit gebeurt zelfs als u geen inhoud deelt. Op deze manier komen de aanbiedende bedrijven te weten dat de website via uw IP-adres is bezocht. Als u bent aangemeld bij uw sociale netwerkaccount wanneer u onze website bezoekt, kunnen de verzonden gegevens ook worden toegewezen aan uw persoonlijke profiel. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u uitloggen uit uw account voordat u verder surft op internet.

Met uitzondering van Xing slaan alle netwerken het IP-adres op. Andere persoonlijke gegevens kunnen worden toegevoegd. Uw gegevens worden meestal overgebracht naar servers in de VS. Als dit het geval is, kunt u de basis waarop dit gebeurt vinden in de informatie over de netwerken hieronder.

Eingebettete Plug-ins verbinden sich mit den Servern der sozialen Netzwerke, wenn Sie unsere Website besuchen. Dies geschieht auch dann, wenn Sie keine Inhalte teilen. Auf diese Weise erfahren die anbietenden Unternehmen, dass die Website über Ihre IP-Adresse besucht wurde. Wenn Sie beim Besuch unserer Website in Ihrem Konto des sozialen Netzwerks angemeldet sind, können die gesendeten Daten auch Ihrem persönlichen Profil zugeordnet werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, sollten Sie sich aus Ihrem Account ausloggen, bevor Sie weiter im Internet surfen.

Mit Ausnahme von Xing speichern alle Netzwerke die IP-Adresse. Weitere persönliche Daten können hinzugefügt werden. Ihre Daten werden in der Regel auf Server in den USA übertragen. Wenn dies der Fall ist, finden Sie die Grundlage dafür in den unten stehenden Informationen zu den Netzwerken.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Het is belangrijk voor het succes van ons bedrijf om aanwezig te zijn op sociale netwerken. Het is daarom in ons legitieme belang om social media plugins te gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website en onze aanbiedingen gemakkelijk gedeeld kunnen worden. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f) GDPR.

Als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken we je gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Vanaf het moment van herroeping mogen we je gegevens niet langer verwerken.

Welke plugins voor sociale media gebruiken we?

Facebook

Wat is Facebook?
Sociaal netwerk

Wie verwerkt uw gegevens?
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming op Facebook?

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS en andere derde landen?
Op basis van standaard contractuele clausules en adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (vgl.
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381)

Twitter

Wat is Twitter?
Sociaal netwerk

Wie verwerkt jouw gegevens?
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming bij Twitter?

https://twitter.com/de/privacy

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS?
Op basis van standaard contractuele clausules van de Europese Commissie (cf.
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html)

Instagram

Wat is Instagram?
Sociaal netwerk

Wie verwerkt uw gegevens?
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming bij Instagram?

https://instagram.com/about/legal/privacy/

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS en andere derde landen?

Op basis van standaard contractuele clausules en adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie (vgl.

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381)

LinkedIn

Wat is LinkedIn?
Sociaal netwerk

Wie verwerkt jouw gegevens?
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn?

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS?
Op basis van standaard contractuele clausules van de Europese Commissie (cf.
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs)

Analysetools en reclame

We gebruiken de volgende tools om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren en hen reclame te tonen.

Google Tag Manager

Wat is Google Tag Manager?
Tagbeheersysteem voor de integratie van trackingcodes en conversiepixels van Google Ireland. Ltd.

Wie verwerkt uw gegevens?
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Google Tag Manager?

https://policies.google.com/privacy

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS?
Op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (
https://privacy.google.com/businesses/compliance)

Wie verarbeiten wir Ihre Daten?

We gebruiken de Google Tag Manager. Deze tool helpt ons om trackingcodes en conversiepixels in onze website te integreren, te beheren en af te spelen. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, plaatst geen cookies op je apparaat en analyseert je gedrag als gebruiker niet. Het registreert echter wel je IP-adres en stuurt dit door naar de servers van Google in de Verenigde Staten.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

We hebben een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op onze website. Het gebruik van Google Tag Manager is daarom rechtmatig op grond van Art. 6 (1) (f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw IP-adres, verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Google Analytics

Wat is Google Analytics?
Hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag van Google Ireland Ltd.

Wie verwerkt uw gegevens?
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics?
Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Google Analytics?

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS?

Op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie

(https://privacy.google.com/businesses/compliance)

Hoe kun je het verzamelen van gegevens voorkomen?

Onder andere met een browserplugin:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hoe verwerken we uw gegevens?

We zijn altijd geïnteresseerd in het optimaliseren van ons webaanbod voor bezoekers van onze website en in het zo goed mogelijk plaatsen van advertenties. Google Analytics, een tool die het gedrag van gebruikers analyseert en ons zo voorziet van de noodzakelijke database voor aanpassingen, helpt ons hierbij. De tool geeft ons informatie over de herkomst van onze bezoekers, hun paginaweergaves en de tijd die ze op de pagina’s doorbrengen, evenals het besturingssysteem dat ze gebruiken.

Standaard verwerking

Om de gegevens te verzamelen, gebruikt Google Analytics cookies, apparaatfingerprinting of andere technologieën om gebruikers te herkennen. De gegevens worden doorgestuurd naar servers van Google in de VS en samengevat in een profiel dat aan u of uw apparaat kan worden toegewezen met behulp van het IP-adres dat ook wordt geregistreerd.

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verwerkt door een browserplugin van Google te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

IP-anonimisering

We hebben de functie “IP-anonimisering” binnen Google Analytics geactiveerd. Voor u betekent dit dat Google uw IP-adres (uit de EU of EER) inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar servers in de VS en wordt het daar ingekort.

E-commerce bijhouden

We gebruiken de functie “e-commerce tracking” van Google Analytics. Hiermee kunnen we het koopgedrag van onze websitebezoekers analyseren en onze online marketingcampagnes verbeteren. E-commerce tracking registreert bijvoorbeeld uw bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Google kan de gegevens samenvatten onder een transactie-ID en deze toewijzen aan u of uw apparaat.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Google verwijdert of anonimiseert gegevens die zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentifiers (bijv. gebruikers-ID’s) of advertentie-ID’s na 14 maanden volgens zijn eigen informatie (vgl. https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de).

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en de daarop geplaatste reclame te optimaliseren. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of op een andere manier toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Google Analytics, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Hotjar

Wat is Hotjar?
Tool voor het analyseren van gebruikersgedrag

Wie verwerkt jouw gegevens?
Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Hotjar?
Ja

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming bij Hotjar?

https://www.hotjar.com/privacy

Hoe kun je het verzamelen van gegevens voorkomen?
Er zijn twee manieren om de tool te deactiveren:
https://www.hotjar.com/opt-out

Hoe verwerken we uw gegevens?

We zijn altijd geïnteresseerd in het optimaliseren van onze website voor gebruikers en het zo goed mogelijk plaatsen van advertenties. Hotjar, een tool die gebruikersgedrag analyseert en ons zo voorziet van de benodigde database voor aanpassingen, helpt ons hierbij. Concreet verwerkt Hotjar de gegevens van websitebezoekers als volgt:

       Es zeichnet u. a. auf, welche Klick- und Scrollbewegungen Nutzer mit der Maus machen und wie lang der Mauszeiger an einer bestimmten Stelle verweilt. Aus den gesammelten Daten aller Nutzer erstellt das Tool dann sog. Heatmaps, die sichtbar machen, welche Websitebereiche besonders beliebt sind.

       Es verrät uns, wie lang Nutzer auf einer Unterseite unserer Website verblieben sind und wann sie die Seite verlassen haben.

       Es kann ein direktes Feedback von Ihnen als Websitebesucher einholen.

       Wenn Nutzer begonnen haben, unser Kontaktformular auszufüllen, registriert das Tool, an welcher Stelle sie die Eingabe abgebrochen haben (sog. Conversion-Funnels).

Om jou als gebruiker te herkennen plaatst Hotjar cookies op je apparaat of leest informatie die daarop is opgeslagen via device fingerprinting.

Als je niet wilt dat Hotjar jouw gegevens verzamelt, kun je de tool deactiveren. Hotjar Ltd. biedt hiervoor twee opties onder de volgende link:

https://www.hotjar.com/opt-out.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en de daarop geplaatste reclame te optimaliseren. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat je bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of anderszins toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Hotjar, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Google Ads

Wat is Google Ads?
Online advertentieprogramma van Google Ireland Ltd.

Wie verwerkt uw gegevens?
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Is er een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Ads?
Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ads?

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Op basis waarvan worden uw gegevens doorgegeven aan de Verenigde Staten?
Google houdt zich aan de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie (
https://privacy.google.com/businesses/compliance)

Hoe verwerken we uw gegevens?

We gebruiken Google Ads. Met het advertentieprogramma van Google kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer bezoekers van onze website bepaalde zoektermen invoeren op Google (keyword targeting). We kunnen ook gerichte advertenties plaatsen op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroep targeting). We evalueren de verzamelde gegevens kwantitatief door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het plaatsen en analyseren van advertenties. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat je bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of anderszins toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Google, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Google Analytics Remarketing

Wat is Google Analytics Remarketing?
Tool voor gepersonaliseerde reclame van Google Ireland Ltd.

Wie verwerkt uw gegevens?
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics Remarketing?
Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Google Analytics Remarketing?

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ EN https://policies.google.com/technologies/ads

Op basis waarvan worden uw gegevens doorgegeven aan de Verenigde Staten?
Google houdt zich aan de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie (
https://privacy.google.com/businesses/compliance)

Hoe kunt u gegevensverwerking voorkomen?
Door bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account of op deze pagina:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Hoe verwerken we uw gegevens?

We zijn altijd geïnteresseerd in het optimaliseren van de plaatsing van onze advertenties. De remarketingfunctie van Google Analytics helpt ons hierbij.

Standaard verwerking

Remarketing betekent dat we uw gedrag op onze website analyseren om u toe te wijzen aan een specifieke advertentiedoelgroep en u vervolgens passende reclameboodschappen te tonen wanneer u andere websites bezoekt. Bovendien koppelen we de advertentiedoelgroepen aan apparaatoverkoepelende functies van Google. Hierdoor kunnen we op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen weergeven die aan u zijn aangepast op basis van uw gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. uw mobiele telefoon) op een ander apparaat (bijv. een tablet of pc).

Bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame

Je kunt de advertentie-instellingen aanpassen in je Google-account. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated. Buiten je Google-account kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ (de instelling geldt dan alleen voor het apparaat en de browser die op dat moment in gebruik zijn).

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij de effectieve marketing van onze diensten en producten. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of anderszins toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Google Analytics Remarketing, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Google conversietracering

Wat is Google Conversion Tracking?
Tool voor het analyseren van gebruikersgedrag van Google Ireland Ltd.

Wie verwerkt uw gegevens?
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Conversion Tracking?
Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Google Conversion Tracking?

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Op basis waarvan worden uw gegevens doorgegeven aan de Verenigde Staten?

Google houdt zich aan de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie

(https://privacy.google.com/businesses/compliance)

Hoe verwerken we uw gegevens?

We zijn altijd geïnteresseerd in het optimaliseren van onze website voor gebruikers en het zo goed mogelijk plaatsen van advertenties. Hiervoor gebruiken we ook de conversietracking van Google. Met behulp daarvan kunnen we registreren of en hoe vaak bezoekers op bepaalde knoppen op onze website hebben geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken en gekocht (conversiestatistieken). Tijdens het verzamelen en opslaan van gegevens ontvangen we geen informatie waarmee we individuele bezoekers persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en de daarop geplaatste reclame te optimaliseren. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of op een andere manier toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking door Google Conversion Tracking, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Facebook-pixel

Wat is Facebook Pixel?
Tool voor het analyseren van gebruikersgedrag waarmee de effectiviteit van advertenties op Facebook wordt gemeten

Wie verwerkt uw gegevens?
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Is er een bewerkersovereenkomst gesloten met Facebook Pixel?
Ja

Waar vind je meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook Pixel?

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de Verenigde Staten en andere derde landen?
Facebook houdt zich aan de contractuele standaardbepalingen van de Europese Commissie (vgl.
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum EN https://de-de.facebook.com/help/566994660333381)

Hoe kun je gegevensverwerking voorkomen?
Als je een Facebook-account hebt: Deactiveer de remarketingfunctie “Custom Audiences” in de Ads Settings-sectie (
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen).

Als u geen Facebook-account hebt: Deactiveer op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Hoe verwerken we uw gegevens?

We gebruiken Facebook Pixel op onze website. Deze analysetool helpt ons om meer te weten te komen over het gedrag van bezoekers op onze website nadat ze op een van onze advertenties op Facebook hebben geklikt. Hierdoor kunnen we meten hoe effectief onze Facebook-advertenties zijn en kunnen we toekomstige reclamemaatregelen afstemmen op de opgedane kennis. De gegevens die Facebook via de pixel verzamelt, zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website. Wij kunnen u als bezoeker dus niet identificeren. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook brengt via de pixel een verbinding met uw Facebook-account tot stand en gebruikt de gegevens ook om advertenties binnen en buiten het netwerk te plaatsen (zie privacybeleid van Facebook). In het kader van de opslag en verwerking stuurt Facebook de gegevens ook door naar de VS en andere derde landen.

Als je een Facebook-account hebt, kun je de remarketingfunctie “Custom Audiences” activeren in de instellingen voor advertenties onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren.

Als u geen Facebook-account hebt, hebt u de mogelijkheid om op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uit te schakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen in sociale netwerken. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat u bijvoorbeeld hebt ingestemd met de opslag van cookies of op een andere manier hebt ingestemd met gegevensverwerking door Facebook, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

LinkedIn Inzicht Tag

Wat is LinkedIn Insight Tag?
Tool voor het analyseren van het gebruikersgedrag van de LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wie verwerkt jouw gegevens?
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met LinkedIn Insight Tag?
Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn Insight Tag?

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Op welke basis geven wij uw gegevens door aan de VS?
LinkedIn Insight Tag houdt zich aan de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie (vgl.
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa%20und%20https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs)

Hoe kun je gegevensverwerking voorkomen?
Door bezwaar te maken tegen de analyse van uw gebruikersgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Als je een LinkedIn-account hebt, kun je daar ook instellingen maken voor het gebruik van je persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden.

Hoe verwerken we uw gegevens?

We gebruiken de LinkedIn Insight Tag op onze website. De analysetool helpt ons meer te weten te komen over de bezoekers van onze website en ons online aanbod daarop aan te passen. Als onze bezoekers geregistreerd zijn bij LinkedIn, kunnen we de tool gebruiken om hun belangrijkste professionele gegevens te analyseren, zoals carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel. We kunnen ook meten of ze een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Deze gegevens worden verzameld op alle apparaten. Tot slot biedt LinkedIn Insight Tag een retargetingfunctie die we kunnen gebruiken om gerichte reclame weer te geven aan onze bezoekers buiten onze website. LinkedIn zorgt ervoor dat individuele ontvangers van advertenties niet kunnen worden geïdentificeerd.

Naast de bovengenoemde gegevens verzamelt de analysetool de volgende gegevens van u wanneer u onze website bezoekt URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en het tijdstip van toegang. De IP-adressen worden ingekort of gepseudonimiseerd. Dit laatste wordt gedaan als je als LinkedIn lid op verschillende apparaten bereikt moet worden.

De gegevens die LinkedIn verzamelt zijn anoniem voor ons als websitebeheerder. Dit betekent dat wij jou als bezoeker niet kunnen identificeren. LinkedIn slaat je persoonlijke gegevens echter op zijn servers in de VS op en gebruikt ze voor zijn eigen reclamedoeleinden.

U kunt voorkomen dat LinkedIn de gegevens die op onze website verzameld worden, aan uw LinkedIn account koppelt door uit te loggen uit uw account voordat u verder surft op het internet. U kunt ook voorkomen dat uw gegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt door de juiste instellingen in uw account aan te brengen.

Als u geen LinkedIn account hebt, kunt u bezwaar maken tegen de analyse van uw gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn door op de volgende link te klikken:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

LinkedIn verwijdert de directe identificatoren van LinkedIn leden na 7 dagen. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden binnen 180 dagen verwijderd.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw
verwerken we uw gegevens?

Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het optimaliseren van ons online aanbod en onze reclamemaatregelen. De gegevensverwerking is daarom rechtmatig onder art. 6 (1) (f) GDPR. In het geval dat u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of op een andere manier toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag uitsluitend Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Nieuwsbrief en postreclame
Sendinblue

Wat is Sendinblue?
Dienst voor het versturen van nieuwsbrieven en het analyseren van het gedrag van ontvangers

Wie verwerkt je gegevens?
Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Sendinblue?
Ja

Waar vind ik meer informatie over gegevensbescherming bij Sendinblue?

https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ en https://de.sendinblue.com/legal/antispampolicy/

Hoe verwerken we uw gegevens?

We gebruiken Sendinblue om onze nieuwsbrief te versturen. Deze dienst beheert de gegevens van nieuwsbriefabonnees voor ons, verstuurt onze nieuwsbrief en analyseert onze nieuwsbriefcampagnes.

Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we je e-mailadres nodig. We gebruiken ook een bevestigingsmail (double opt-in procedure) om te controleren of u echt de eigenaar bent van dit e-mailadres. We verzamelen geen verdere gegevens, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Als we een nieuwsbrief versturen via Sendinblue en je opent deze, dan wordt een bestand in de nieuwsbrief automatisch verbonden met de servers van Sendinblue. Dit vertelt de service dat de nieuwsbrief is geopend en registreert alle kliks op de links die erin staan. Sendinblue registreert ook technische informatie zoals het tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem.

Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Nadat u uw abonnement hebt opgezegd, worden uw gegevens verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw e-mailadres ook op een zwarte lijst plaatsen; dit is bijvoorbeeld nodig als we een bezwaar tegen reclame van u hebben ontvangen. De opslag vindt dan plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.

Voor het overige behouden wij ons het recht voor om de gegevens te allen tijde te verwijderen zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer van toepassing is of naar eigen goeddunken.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Door je in te schrijven op de abonneelijst geef je toestemming voor de verwerking van je gegevens door Sendinblue. Dit is daarom rechtmatig op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Je kunt je toestemming intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrief of door ons een informeel bericht te sturen. Voor ons betekent dit dat we je vanaf dat moment geen nieuwsbrieven meer mogen sturen.

Plugins en tools

Google Web Fonts (lokale hosting)

We gebruiken lettertypen van het Amerikaanse bedrijf Google op onze website. We hebben de lettertypen lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding is met de servers van Google wanneer je onze website bezoekt.

Meer informatie over Google Web Fonts vind je op

https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

We gebruiken pictogrammen uit de Font Awesome-pictogrambibliotheek op onze website. De bibliotheek wordt geleverd door Fonticons Inc. We hebben de pictogrammen lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding is met de servers van het bedrijf wanneer u onze website bezoekt.

Meer informatie over Font Awesome vindt u op

https://fontawesome.com/ en daar specifiek in het privacybeleid: https://fontawesome.com/privacy.

eCommerce en betalingsproviders
Klant- en contractgegevens
Hoe verwerken we uw gegevens?

Wanneer we een contract met u sluiten, hebben we bepaalde persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken deze gegevens alleen voor zover dat nodig is om onze rechtsverhouding tot stand te brengen, de inhoud ervan te organiseren of deze te wijzigen. Als u onze diensten alleen via onze website kunt gebruiken of als de diensten via de website worden gefactureerd, verzamelen we ook gebruiksgegevens als dit nodig is om u in staat te stellen onze diensten te gebruiken of om u voor de gebruikte dienst te factureren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens totdat onze juridische relatie eindigt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op om het contract met u na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren. De grondslag voor gegevensverwerking is daarom art. 6 lid 1 lit. b) GDPR.

Gegevensoverdracht bij het gebruik van diensten en digitale inhoud
Hoe verwerken we uw gegevens?

Om de betaling te verwerken, geven we je gegevens door aan een betaaldienst of de kredietinstelling die de opdracht heeft gekregen om de betaling te verwerken. We geven alleen gegevens door die absoluut noodzakelijk zijn voor het betalingsproces. Als we meer gegevens willen doorgeven, vragen we uw toestemming.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens door om het contract na te komen dat wij met u hebben gesloten. De basis voor gegevensverwerking is daarom Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de bekendmaking van uw gegevens, is de gegevensverwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Betalingsdiensten

Om ervoor te zorgen dat je gemakkelijk je aankopen op onze website kunt betalen, maken we gebruik van de diensten van betaaldiensten, d.w.z. externe bedrijven die betalingen voor ons verwerken. Je vindt een lijst van deze bedrijven aan het einde van dit gedeelte.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Voor het betalingsproces moet u bepaalde persoonlijke gegevens opgeven, zoals uw naam, bankrekeninggegevens of creditcardnummer. Wij geven deze gegevens door aan de betreffende betaaldienst. Op de transactie zelf zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve diensten van toepassing.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens door om het contract na te komen dat wij met u hebben gesloten. De basis voor gegevensverwerking is daarom Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. We hebben er ook een gerechtvaardigd belang bij om aankopen zo snel, gemakkelijk en veilig mogelijk te verwerken. In dit opzicht is de rechtsgrondslag ook Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw gegevens, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Welke betaaldiensten gebruiken we?
PayPal

Wat is PayPal?
Online betaalservice

Wie verwerkt uw gegevens?
PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal?

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Op welke basis geven we uw gegevens door aan de Verenigde Staten?
PayPal houdt zich aan de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie (zie.
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full)

Paydirekt

Wat is Paydirekt?
Online betaalmethode van Duitse banken en spaarbanken

Wie verwerkt uw gegevens?
Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Paydirekt?

https://www.paydirekt.de/agb/index.html

Directe overschrijving

Wat is een Sofortüberweisung?
Online betaalmethode die werkt als een bankoverschrijving, maar waarbij een derde partij betrokken is die de betaling aan ons als verkoper bevestigt.

Wie verwerkt je gegevens?
Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Groep)

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Sofortüberweisung?

https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/

Audio- en videoconferenties

Als bedrijf hebben we contact met veel mensen: Klanten, zakenpartners, dienstverleners, enz. Naast andere communicatiemiddelen gebruiken we ook tools voor online vergaderen. Informatie met betrekking tot de gegevensbeschermingswetgeving over de aanbieder(s) van de tools die we gebruiken, vindt u aan het einde van dit gedeelte. Als u met ons communiceert via een dergelijke tool, verwerken niet alleen wij, maar met name de aanbieder van de betreffende tool uw persoonsgegevens.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Online vergaderhulpmiddelen verzamelen en bewaren verschillende persoonlijke gegevens om deelname aan een online conferentie en de vlotte uitvoering ervan mogelijk te maken. Naast registratie-, conferentie- en technische gegevens geldt dit ook voor bepaalde communicatie-inhoud.

Registratiegegevens: Je e-mailadres en/of telefoonnummer en alle andere gegevens die je verstrekt wanneer je je registreert voor de conferentie.

Conferentiedata: Het begin, het einde en de duur van uw deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere metagegevens over de conferentie.

Technische gegevens: IP-adres, MAC-adres, apparaat-ID, apparaattype, besturingssysteem en versie, client-versie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Inhoud van de communicatie: Cloud-opnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto’s en video’s, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service.

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensverwerking de verklaringen over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder van conferentiehulpmiddelen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als uw communicatiepartner verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen zodra een van de volgende punten zich voordoet:

Het doel van de gegevensverwerking is niet langer van toepassing.

U vraagt ons de gegevens te verwijderen.

U trekt uw toestemming voor opslag in.

Dit is alleen niet van toepassing als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren.

Cookies blijven op je eindapparaat staan totdat je ze verwijdert.

De aanbieders van vergaderhulpmiddelen slaan uw gegevens ook op voor hun eigen doeleinden. Neem rechtstreeks contact op met de aanbieders om te weten te komen wat dit betekent voor de duur van de opslag van je gegevens.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Als we al een contractuele relatie hebben of als u een contract met ons wilt sluiten, gebruiken we conferentietools om het contract uit te voeren of om u te informeren over onze diensten of producten. In dit verband vindt gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. Voor het overige dient het gebruik van conferentietools het doel van eenvoudige en snelle communicatie, zonder welke wij ons bedrijf niet efficiënt zouden kunnen runnen. We hebben daarom ook een legitiem belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f) GDPR. Een andere rechtsgrondslag kan uw toestemming zijn. In dit geval is art. 6 lid 1 lit. a) GDPR relevant. Deze grondslag vervalt in de toekomst als u uw toestemming intrekt.

Welke online vergadertools gebruiken we?

Google Ontmoeten

Wat is Google Meet?
Videoconferentiedienst aangeboden door Google Ireland Ltd.

Wie verwerkt uw gegevens?
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Is er een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Meet?
Ja

Waar vindt u meer informatie over gegevensbescherming bij Google Meet?

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Op basis waarvan worden uw gegevens doorgegeven aan de Verenigde Staten?

Google houdt zich aan de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie

(https://privacy.google.com/businesses/compliance)

Eigen diensten / Andere
Behandeling van gegevens van aanvragers

Als je voor ons wilt werken, ontvangen we graag je sollicitatie. We behandelen alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt strikt vertrouwelijk. Dit geldt ook voor gegevens die we pas later tijdens de sollicitatieprocedure verzamelen.

Hoe verwerken we uw gegevens?

We bewaren en gebruiken alle gegevens die we verzamelen in het kader van de sollicitatieprocedure, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. Naast contact- en communicatiegegevens en sollicitatiedocumenten geldt dit bijvoorbeeld ook voor aantekeningen die we tijdens sollicitatiegesprekken maken. Wij geven uw gegevens binnen ons bedrijf alleen door aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als uw sollicitatie succesvol is, slaan we de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van de arbeidsrelatie op in onze gegevensverwerkingssystemen.

Als we u op dit moment geen passende functie kunnen aanbieden, voegen we uw gegevens met uw toestemming graag toe aan onze kandidatenpool. Dit geeft ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen als er een functie beschikbaar komt die overeenkomt met uw profiel.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om je documenten en andere sollicitatiegegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure te bewaren. De reden hiervoor is dat we de gegevens nodig kunnen hebben als bewijs in geval van een juridisch geschil. Nadat deze periode is verstreken, verwijderen we de gegevens en vernietigen we de documenten. Als er daadwerkelijk een juridisch geschil dreigt of al loopt, verwijderen we de gegevens en documenten als ze niet langer nodig zijn voor bewijsdoeleinden.

We verwijderen gegevens in de kandidatenpool uiterlijk 2 jaar nadat toestemming is verleend. Als u uw toestemming intrekt voordat deze periode is verstreken, verwijderen we de gegevens eerder.

Het verwijderen van uw gegevens veronderstelt altijd dat we niet wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

We verwerken je sollicitatiegegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw (initiatie van een arbeidsrelatie) en art. 6 lid 1 lit. b) GDPR (algemene initiatie van een contract).

Hetzelfde geldt als je sollicitatie succesvol is.

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, hebben we een legitiem belang bij het gebruik van je gegevens voor bewijsdoeleinden in een mogelijk juridisch geschil. De gegevensverwerking is daarom gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f) GDPR.

Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het opslaan van je gegevens, verwerken we je gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Trage Dich jetzt hier mit Deiner Emailadresse ein und erhalte alle Audios und Infos zu den Lunchtime Friends.

ACHTUNG: Suchtgefahr!

Falls Du süchtig bist oder wirst, findest Du Hilfe z. B. hier.

 

10 % bis 30 % (Fußnoten 1 & 2) der Cannabis-Konsumenten werden süchtig, d. h. sie können nicht aufhören, Cannabis zu konsumieren, obwohl es gesundheitliche und soziale Probleme verursacht.
Die Suchtgefahr ist bei Personen größer, die Cannabis häufiger und bereits als Jugendliche konsumieren.(3)
Süchtige haben auch ein höheres Risiko für andere negative Folgen, wie z. B. Probleme mit der Aufmerksamkeit, dem Gedächtnis und dem Lernen.

Folgende Anzeichen deuten auf eine Cannabis-Sucht hin (4):

- Verlangen nach Cannabis oder Entzugserscheinungen ohne Cannabis.
- Erfolgloser Versuch, mit dem Cannabiskonsum aufzuhören.
- Cannabis zu konsumieren, obwohl es körperliche oder psychische Probleme verursacht.
- Cannabis zu konsumieren, obwohl es Vernachlässigung oder sonstige Probleme mit Familie, Freunden oder Kollegen verursacht.
- Cannabiskonsum in riskanten Situationen, z. B. beim Autofahren.
- Mehr Cannabiskonsum als beabsichtigt oder viel Zeit mit Cannabis zu verbringen.
- Das Bedürfnis, mehr Cannabis zu konsumieren, um den gleichen Rausch zu erleben.

 

(1) Lopez-Quintero C, de los Cobos JP, Hasin DS, et al. Probability and predictors of transition from first use to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug and Alcohol Dependence. 2011;115(1-2):120-130.
(2) Hasin DS, Saha TD, Kerridge BT, et al. Prevalence of marijuana use disorders in the United States between 2001-2002 and 2012-2013. JAMA Psychiatry. 2015;72(12):1235-1242.
(3) Winters KC, Lee C-YS. Likelihood of developing an alcohol and cannabis use disorder during youth: association with recent use and age. Drug and Alcohol Dependence. 2008;92(1-3):239-247.
(4) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed). Washington, DC; 2013.

WICHTIG:

Du kannst im folgenden Fragebogen für diese “5 Min. AU” ohne Gespräch eine Arzt-Adresse in allen deutschen Städten auswählen, die dann auch auf Deiner deutschen Krankschreibung steht.

Falls Dein Arbeitgeber jedoch streng ist, wähle auf der Startseite lieber die AU per Videochat mit deutschem Arzt inkl. 100% Lohngarantie!:

Denn Dein Arbeitgeber kann einen Unterschied der “5 Min. AU” zur normalen AU vom Praxisarzt nur erkennen, falls er so misstrauisch ist, dass er bei der Ärztekammer vergeblich nachfragt. Alle Privatärzte für die “5 Min. AU” sind nämlich international tätig und daher nur im Ausland registriert.
Deren Krankschreibungen sind aber rechtlich genauso gültig wie von einem deutschen Arzt, da das Gesetz nur eine „ärztliche Bescheinigung“ fordert, also ohne Beschränkung auf den Ort der Arztzulassung (§ 5 Absatz 1, Satz 2 EntgFG).
Zur Aufklärung Deines Arbeitgebers sende ihm gern unser Info-Schreiben. Zudem gibt es vereinzelt Gerichte, die im Streitfall den Beweiswert einer AU mit Videochat viel höher bewerten, da sie behaupten, die Videochat-Pflicht für Kassenärzte gelte auch für Privatärzte.